Więksi mogą więcej

List Delegatów na Walne Zgromadzenie Członków Polskiej Izby Opakowań do właścicieli i kadry zarządzającej firm w sprawie rozwoju samorządu gospodarczego branży opakowań.

Delegaci na doroczne Walne Zgromadzenie Członków Polskiej Izby Opakowań zebrani w dniu 28 marca 2012 roku w Warszawie, po wnikliwej ocenie działalności Izby w okresie sprawozdawczym oraz w minionych latach, mając na uwadze potrzeby rozwojowe branży opakowań, a w szczególności, stałe doskonalenie warunków sprzyjających rozwojowi przedsiębiorczości oraz umacnianiu pozycji rynkowej firm i skuteczne stawianie czoła wyzwaniom wynikającym z aktualnej sytuacji gospodarczej Europy i Polski, zwracają się do Właścicieli i kadry zarządzającej firm branży opakowań o współdziałanie na rzecz utrzymania i dalszego rozwoju potencjału produkcyjnego oraz pozycji rynkowej krajowego przemysłu opakowań.

Chodzi o większe, bardziej skuteczne wykorzystanie branżowej organizacji samorządu gospodarczego przedsiębiorców, jaką jest Polska Izba Opakowań. Dotychczasowe doświadczenie i dorobek Izby w dziedzinie promocji i umacniania dobrej marki krajowego przemysłu opakowań na krajowym i zagranicznych rynkach opakowań, wskazuje iż jest możliwa równie skuteczna działalność na rzecz doskonalenia warunków funkcjonowania firm, reprezentacji ich interesów oraz rozwoju przedsiębiorczości.

Ważnym warunkiem systematycznego rozszerzenia działalności Polskiej Izby Opakowań na rzecz realizacji w/w zadań jest wzmocnienie jej roli jako reprezentanta branży, czego wyrazem jest liczba i aktywność członków Izby.

W okresie swojej działalności (lata 1994-2011) Izba zrzeszała średnio ok. 110-120 firm. Dzięki zaangażowaniu tych firm, m.in. w aspekcie finansowania działalności Izby, organizacja ta zajęła trwałe miejsce wśród branżowych izb gospodarczych, wyróżniając się aktywnością, formami działalności oraz konkretnymi dokonaniami na rzecz umacniania pozycji i rozwoju krajowego przemysłu opakowań.

Izba posiada dobre doświadczenia i kompetencje w działalności na rzecz rynkowego wspierania firm. Jest organizatorem licznych misji biznesowych oraz targów i wystaw branżowych. Wydaje publikacje służące promocji krajowych firm opakowaniowych.

Kolejnym dowodem jej możliwości i dojrzałości jako reprezentanta branży jest organizacja I Kongresu Przemysłu Opakowań oraz kolejna publikacja „Przemysł opakowań w Polsce. Stan. Perspektywy. Oferta”.

Informując o powyższym zwracamy się z apelem do tych wszystkich, którym bliskie są sprawy rozwoju branży, a tym samym ich własnych firm, o rozważenie członkostwa w Polskiej Izbie Opakowań. Jeśli około 100 firmom stanowiącym Polską Izbę Opakowań udało się tak wiele uczynić dla dobra ich firm i branży, to łatwo sobie wyobrazić, o ile zwiększą się możliwości i dorobek Izby jeśli będzie nas dwukrotnie więcej.

Niech rok 2012, rok I Kongresu Przemysłu Opakowań będzie dobrą okazją do znaczącego rozwoju Izby . W działaniach na rzecz pozyskania nowych członków, liczymy także na aktywny udział aktualnych członków. Posiadamy bowiem szerokie kontakty i dobre relacje z firmami, które spełniają wszystkie warunki aby znaleźć się w naszym gronie.

Niech hasło „Więksi mogą więcej” stanowi uzasadnienie niniejszego listu – apelu.

Delegaci na Walne Zgromadzenie
Członków Polskiej Izby Opakowań

Wstecz

Patronat MedialnyChętnie odpowiemy na Twoje pytania.
Napisz do nas.
contact