IV Kongres Przemysłu Opakowań

Czwarta edycja Kongresu Przemysłu Opakowań odbędzie się w dniu 2 października, podczas targów TAROPAK.

W tym roku tematem Kongresu będzie Transformacja przemysłu opakowań w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym.

Gospodarka w obiegu zamkniętym (GOZ) to najbardziej aktualny dzisiaj i w najbliższych latach temat inspirujący do działalności na rzecz oszczędzania nieodnawialnych zasobów wykorzystywanych w gospodarce.
Osoby zainteresowane udziałem w Kongresie prosimy o wypełnienie poniższego formularza i przesłanie skanu na adres biuro@pio.org.pl

 

button_formularz.jpg

W odpowiedzi na zainteresowanie projektantów, producentów i użytkowników opakowań oraz szeroko rozumianej sfery odzysku i recyklingu opakowań, wiodącym tematem tegorocznego Kongresu Przemysłu Opakowań będzie problematyka gospodarki opakowaniami od projektowania poprzez wytwarzanie, wykorzystanie oraz zagospodarowanie opakowań po ich wykorzystaniu(wyniki konsultacji).
Temat ten „wpisuje się” w Wielki Projekt będący równie wielkim wyzwaniem jakim jest Gospodarka w Obiegu Zamkniętym (GOZ). To niezwykle aktualne zagadnienie, interesujące praktycznie cały cywilizowany świat. Zaś w odniesieniu do naszego regionu, jaki stanowi Europa podjęte zostały pierwsze decyzje służące realizacji tego „projektu”.
W miesiącach styczeń-luty 2018 Komisja Europejska poświęciła Gospodarce w Obiegu Zamkniętym wiele uwagi, formułując strategię postępowania. Jednym z elementów tej strategii jest przyjęcie przez KE pierwszej w historii ogólnoeuropejskiej strategii dla tworzyw sztucznych, bowiem surowce te są jednym z filarów planu (projektu) Gospodarki w Obiegu Zamkniętym. Również Rząd Polski, w ślad za działaniami Komisji Europejskiej, przyjął projekt dokumentu „Mapa drogowa transformacji gospodarki w kierunku Gospodarki w Obiegu Zamkniętym”. Wiodącym jest Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii.
Opakowania, ich powszechność, rola i znaczenie dla gospodarki i społeczeństwa, a zatem i problem zagospodarowania odpadów opakowaniowych, powodują, iż trudno przecenić udział tego segmentu gospodarki w procesie transformacji w kierunku Gospodarki w Obiegu Zamkniętym. Stąd tematyka IV Kongresu Przemysłu Opakowań organizowanego przez Polską Izbę Opakowań.
Kongresowe audytorium stanowić będą: projektanci, producenci opakowań oraz materiałów opakowaniowych. Szeroko rozumiani użytkownicy, których udział i rolę w zagospodarowaniu opakowań po ich wykorzystaniu trudno przecenić (selekcja, zbiórka opakowań). Znaczący udział w obradach Kongresu mieć będą realizatorzy systemu i procesów zbiórki, odzysku, recyklingu i innych form działalności na rzecz przywracania do wykorzystania zasobów zużytych do produkcji opakowań. Bo w tym tkwi sens i filozofia Gospodarki w Obiegu Zamkniętym.

PROGRAM IV KONGRESU PRZEMYSŁU OPAKOWAŃ

9.30 Rejestracja uczestników

10.00 Sesja inauguracyjna

Okolicznościowe wystąpienia przedstawicieli: Patronów Honorowych, Gospodarza Kongresu, Organizatora Kongresu

Przewodniczący sesji: Wacław Wasiak

I Sesja referatowa

Społeczne, prawne, technologiczne, edukacyjne i kulturowe uwarunkowania transformacji przemysłu opakowań w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym.

10.30
Prawne, technologiczne i kulturowe uwarunkowania konsumpcji opakowań w dochodzeniu do gospodarki okrężnej.

(dr hab. Jacek Schindler - Uniwersytet Wrocławski)

10.50
GOZ – europejska wizja kontra polskie realia

(Krzysztof Hornicki – INTERSEROH Organizacja Odzysku Opakowań)

11.10
Rozszerzona odpowiedzialność producenta, a oczekiwania konsumentów

(Agata Szczotka-Sarna – INTERSEROH Organizacja Odzysku Opakowań)

Przewodniczący sesji: Prof. dr hab. inż. Andrzej Korzeniowski

II Sesja referatowa

Tworzywa sztuczne ropopochodne w opakowaniach, szansa czy zagrożenie.

11.30 Czy jednorazowe opakowania z tworzyw sztucznych rzeczywiście stanowią przeszkodę na drodze do Gospodarki Obiegu Zamkniętego

(Robert Szyman – Polski Związek Przetwórców Tworzyw Sztucznych)

11.50 Realne metody zmiany projektowania opakowań dla przemysłu spożywczego w świetle GOZ

(dr Krzysztof Garman, Circular Packaging Design )

12.10 Rola producenta tworzyw sztucznych w dostosowywaniu opakowań do wymagań gospodarki o obiegu zamkniętym – na przykładzie firmy DOW Chemical

(Przemek Olszyński – DOW Chemical)

Przewodniczący sesji: Prof. dr hab. inż. Artur Bartkowiak

12.30 Przerwa kawowa

III Sesja referatowa

Tworzywa biodegradowalne i biokompostowalne w opakowaniach rozwiązaniem problemu zaśmiecania Ziemi.

12.50 Tworzywa biodegradowalne i biokompostowalne - jedno z rozwiązań problemu zaśmiecania ziemi

(dr Stanisław Haftka – BIO-FED, mgr inż. Dariusz Obarek – KD Feddersen CEE GmbH).

13.10 Inżynieria odpowiedzialności w zakresie biotworzyw jako materiału opakowaniowego

(prof. dr hab. inż. Marek Kowalczuk – Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN)

13.30 Czy w Gospodarce o Obiegu Zamkniętym będzie miejsce dla nano(bio)kompozytów opakowaniowych?

(prof. dr hab. Zenon Foltynowicz – Katedra Towaroznawstwa i Ekologii Produktów Przemysłowych, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)

Przewodnicząca sesji: Prof. dr hab. inż. Hanna Żakowska

13.50-14.30 Lunch

IV Sesja referatowa

Ekoprojektowanie paradygmatem na drodze opakowań do GOZ

14.30 Ekodesign opakowań. Jak projektować aby recyklingować

(Marta Krawczyk, REKOPOL Organizacja Odzysku Opakowań S.A.)

14.50 Eko-projektowanie opakowań w aspekcie GOZ

(Joanna Witczak – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)

15.10 Aspekty środowiskowe w projektowaniu opakowań – znaczenie metody LCA

( Grzegorz Ganczewski - COBRO – Instytut Badawczy Opakowań)

Przewodniczący sesji: dr hab. Jacek Schindler

V Sesja referatowa

Opakowania wielomateriałowe oraz z tektury i aluminium

15.30 Opakowania wielomateriałowe w myśl koncepcji GOZ

(Konrad Nowakowski – Polska Izba Odzysku i Recyklingu Opakowań, COBRO – Instytut Badawczy Opakowań)

15.50 Opakowanie z tektury falistej w gospodarce cyrkularnej

(Janusz Turski - Stowarzyszenie Papierników Polskich)

16.10 Napojowa puszka aluminiowa przykładem użycia surowca permanentnego, jako odpowiedź ma wymagania gospodarki obiegu zamkniętego dla opakowań

( Anna Sapota, CP Recykling Organizacja Odzysku Opakowań S.A.)

Przewodnicząca sesji: Prof. dr hab. inż. Halina Podsiadło

16.30 Sesja dyskusyjna

W sesji dyskusyjnej przewidziano wystąpienia m.in. następujących autorów: Agnieszki Kaweckiej, Magdaleny Wojnarowskiej, Andrzeja Kornackiego, Michała Malki, Haliny Podsiadło, Artura Bartkowiaka, Jaśminy Soleckiej, Edyty Waleckiej-Gielniak i Kamila Mikołajczyka

17.50 Podsumowanie zamykające obrady Kongresu

Prof. dr hab. inż. Andrzej Korzeniowski

18.00-21.00 Kongresowa Gala

 

 

Organizator zastrzega możliwość zmian w programie. W uzgodnieniu z autorami, niektóre referaty zostaną zaprezentowane wyłącznie w monografii

Wstecz

Patronat MedialnyChętnie odpowiemy na Twoje pytania.
Napisz do nas.
contact