Gwiazdy opakowań zabłysły

W 2012 roku zorganizowano szóstą edycję Ogólnopolskego Konkursu Opakowań PakStar i, po raz trzeci, Krajowego Konkursu Projektów Opakowań Student PakStar.

Celem tych konkursów jest stymulowanie i promowanie działań innowacyjnych w dziedzinie opakowań, zmierzających do doskonalenia opakowań oraz lepszej ochrony pakowanych wyrobów, a także zwiększenia ich konkurencyjności na rynku krajowym i zagranicznym.

Konkurs „PakStar” otwiera laureatom drogę do udziału w Światowym Konkursie Opakowań „WorldStar”, a konkurs Student PakStar – w Światowym Konkursie Projektów Opakowań WorldStar Student Award. Wymienione konkursy organizowane są przez Światową Organizację Opakowań (World Packaging Organization - WPO).

Jury konkursów PakStar 2010 i Student PakStar 2010, obradujące w dniu 27 czerwca b.r. wyłoniło laureatów, kierując się następującymi kryteriami przy ocenie zgłoszonych projektów oraz wzorów opakowań:

- nowoczesność (w tym zastosowanie nowych materiałów, oryginalność rozwiązań konstrukcyjnych, wykorzystanie nowych technik itd.),
- właściwości i cechy decydujące o skutecznej ochronie pakowanego wyrobu,
- walory  ekologiczne,
- wzornictwo,
- walory estetyczne i reklamowe,
- walory informacyjne opisu na opakowaniu,
- przydatność do mechanizacji i automatyzacji procesów pakowania.

Zobacz nagrodzone produkty>

Wstecz

Patronat MedialnyChętnie odpowiemy na Twoje pytania.
Napisz do nas.
contact