Organizator: Grupa MTP

Wstęp dla grup

Podziel się

REJESTRACJA ZAKOŃCZONAZASADY OGÓLNE:

  1. Wstęp dla grup zorganizowanych odbywa się wyłącznie w dniu 3 października.
  2. Grupa zorganizowana musi liczyć od 15 do 25 osób wraz z opiekunami.
  3. Grupę należy zgłosić najpóźniej do dnia 13 września 2019 r. (piątek) korzystając z formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej danych targów w zakładce Grupy Zorganizowane.

Ze względów organizacyjnych prosimy o możliwie szybkie zgłoszenie grupy. Liczba miejsc ograniczona!

  1. Proces zgłoszenia grupy odbywa się w trzech krokach:
  • Wypełnienie i wysłanie formularza na stronie przez organizatora grupy wraz z podaniem deklarowanej liczby uczestników oraz godziny przyjazdu.
  • W odpowiedzi przedstawiciel Grupy MTP potwierdza przyjęcie zgłoszenia grupy.
  • Organizator grupy w dniu przyjazdu na Targi pozostawia w wyznaczonej kasie wydruk potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i kupuje ulgowe bilety w cenie 20 zł.
  1. Międzynarodowe Targi Poznańskie Sp. Z o.o. zbierają jedynie dane dotyczące instytucji organizującej grupy oraz osób kontaktowych. Dane te wykorzystywane będę do kontaktu w sprawie uczestnictwa w targach oraz zgodnie z odpowiednimi przepisami.
  2. Wejście na Targi dla zgłoszonych grup odbywa się na podstawie zakupionych w kasie biletów ulgowych, zgodnie z pkt. 4.
  3. Zwiedzanie targów odbywa się tylko i wyłącznie wraz z przewodnikiem zapewnionym przez Grupę MTP zgodnie z wyznaczoną trasą zwiedzania. Nie ma możliwości indywidualnego zwiedzania targów przez grupy szkolne.

Opiekun grup zorganizowanych

Katarzyna Brodnicka
Katarzyna Brodnicka
Specjalista ds. komunikacji ze zwiedzającymi