Organizator: Grupa MTP

Hosted Buyers

Podziel się

Zaproś strategicznych kontrahentów do udziału w Targach TAROPAK!

Przy Międzynarodowych Targach Techniki Pakowania i Etykietowania TAROPAK został uruchomiony program HOSTED BUYERS, którego celem jest rozwój wymiaru handlowego pomiędzy polskimi producentami i kontrahentami z zagranicy, poprzez aranżowanie indywidualnych spotkań kluczowych kupców zagranicznych z wybranymi przez nich wystawcami.

Cel?

Targi TAROPAK odwiedzi ściśle wyselekcjonowana grupa kupców i kadra zarządzająca z całego świata.

Korzyść dla wystawców?

Większa efektywność wystąpienia na Targach i skrócenie czasu dotarcia do zagranicznych kontrahentów.

Masz pytania?

Skontaktuj się z opiekunem programu HOSTED BUYERS:

Iwona Stefańska
tel.: +48 61 869 20 87
kom.: +48 603 410 384
e-mail: iwona.stefanska@grupamtp.pl

Magdalena Sobczak
tel. +48 61 869 24 93
kom.: +48 691 032 917
e-mail: magdalena.sobczak@grupamtp.pl