Organizer:

Gold Medal competition

Share

GOLD MEDAL - EXPERTS' OPINION

Each year, almost 500 products enter the competition for the Gold Medal of Międzynarodowe Targi Poznańskie. However, only the ones that meet the statutory criteria and obtain positive recommendations of the professional jury will receive this prestigious award. The jury, which is a team of experts consisting of eminent specialists representing adequate areas of economic life, looks for modern, innovative products, manufactured basing upon top class technologies. The MTP Gold Medal is thus a confirmation of product excellence and, consequently, an element of its promotion in the market.

www.zlotymedal.com

TAROPAK 2019 Gold Medal Laureate

Folia BCF Eco

CAVITEL POLAND Sp. z o.o. – zgłaszający i producent

Wysokiej jakości folia ekologiczna, wyprodukowana w oparciu o materiały biodegradowalne, nie zagrażające środowisku naturalnemu. Produkt przeznaczony do zabespieczania żywności, o okreslonej zawartości minerałów. Folię można poddawać recyklingowi.

Program iFormer „Modułowy system produkcji opakowań typu SRP”
(shelf ready packaging)

PROTIM Sp. z o.o. – zgłaszający i producent

Innowacyjny MODUŁOWY SYSTEM PRODUKCJI OPAKOWAŃ SRP – iFormer obsługuje ponad 200 bazowych konstrukcyjnych opakowań tekturowych i składa się z konfigurowalnych modułów, które w autorskiej technologii MSC PROTiM mogą być w prosty sposób łączone. W ramach systemu stworzono również nowatorskie maszyny wieloformatowe, umożliwiające równoczesną produkcję kilku opakowań, z których maszyna FTHT 6 MULTIFORMAT jest objęta zgłoszeniem patentowym.

Radpak Flex Packer

RADPAK Fabryka Maszyn Pakujących Sp. z o.o. – zgłaszający i producent

Innowacyjny system pakowania zbiorczego Radpak Flex Packer zapewnia maksymalną wydajność, powtarzalność, ekonomię produkcji oraz wysoki poziom bezpieczeństwa przy jednoczesnym zachowaniu konkurencyjnej ceny.

 

Gold Medal – Consumers' Choice

The verdict of the Jury and the granting of Gold Medals to the winning products are followed by the next stage of the competition. Since the beginning of 2012, the representatives of the industry and consumers, in a separate competition called "Gold Medal – Consumers' Choice", cast their votes for the best product at the fair. Votes can be cast at www.zlotymedal.com and using interactive touch screens in the specially created Champions' Zone. The Zone is located in the passage by Hall 7A. The "Gold Medal - Consumers' Choice" title is awarded to the winner one month after the end of the fair, as soon as the results of the vote are known.

www.zlotymedal.com

Any questions? Contact us:

Agnieszka Polacka