III Kongres Przemysłu Opakowań

 

Polska Izba Opakowań oraz Międzynarodowe Targi Poznańskie co dwa lata organizują spotkania poświęcone roli i znaczeniu opakowań, zarówno w życiu indywidualnego konsumenta, jak i dla gospodarki.

Już 27 września w Poznaniu podczas Międzynarodowych Targów Techniki Pakowania i Etykietowania TAROPAK oraz Targów Logistyki Magazynowania i Transportu LOGIPAK odbędzie się III edycja Kongresu Przemysłu Opakowań. Jego tematem przewodnim będą „Opakowania w łańcuchu dostaw”.

Organizatorzy zdecydowali się podjąć ten temat, ponieważ pomimo doskonalenia wszystkich elementów, jaki stanowi „łańcuch dostaw”, nie udaje się znacząco zmniejszyć strat w towarach w trakcie drogi od ich producentów do końcowych użytkowników, czyli konsumentów. Dlatego celem kongresu jest po pierwsze zwrócić uwagę na rolę, jaka pełnią opakowania w bezpieczeństwie wyrobów w łańcuchu dostaw, a po drugie, przeanalizować pozostałe elementy łańcucha dostaw, które również mają wpływ na bezpieczeństwo wyrobu.

Z analiz Polskiej Izby Opakowań wynika, iż straty spowodowane niewłaściwym pakowaniem, magazynowaniem i transportem sięgają 20 proc. wartości wyprodukowanych towarów. Wartość tego wskaźnika zależy także od rodzaju towaru. Prawie połowa strat powstaje z winy wadliwego pakowania oraz wadliwych opakowań. Zaś druga połowa, z powodu złego magazynowania i transportu. Według raportu Pira International, straty spowodowane uszkodzeniami w europejskich łańcuchach dostaw rynku produktów szybko rotujących kosztują przemysł ok. 3,5 mld euro rocznie.

W Kongresie przewidziano udział: projektantów i producentów opakowań, producentów pakowanych produktów, kadry kierowniczej centrów logistycznych i magazynów, przedstawicieli sieci handlowych i pracowników sklepów, wszystkich, którzy w swojej pracy spotykają się z opakowanymi produktami. Udział w Kongresie zapowiedzieli przedstawiciele praktyki oraz nauki.

Program Kongresu:

10.00 – 10.30 – Rejestracja uczestników (I przerwa kawowa)

10.30 – 10.50 – Sesja inauguracyjna

I. Sesja referatowa. Łańcuch dostaw a opakowania

10.50 – 11.10 – Łańcuch logistyczny. Struktura. Podstawowe ogniwa i funkcje (dr inż. Ireneusz Fechner, Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu)

11.10 – 11.30 – Rola i udział opakowań w łańcuchu dostaw (dr inż. Agnieszka Cholewa-Wójcik, UE w Krakowie)

11.30 – 11.50 – Opakowania aktywne w łańcuchu dostaw – z doświadczeń firmy Pomona Company Ltd (Jacek Wykrytowicz)

11.50 – 12.10 –Między efektownością a efektywnością – czyli poszukiwanie synergii logistycznej opakowań w łańcuchu dostaw (prof. dr hab. Mariusz Jedliński, Uniwersytet Szczeciński, Polskie Towarzystwo Logistyczne)

12.10 – 12.30 – II przerwa kawowa

II. Sesja referatowa. Bezpieczeństwo opakowań i produktów w łańcuchu dostaw

12.30 – 12.50 – Bezpieczeństwo opakowań żywności w łańcuchu dostaw (prof. dr hab. Małgorzata Lisińska-Kuśnierz, dr inż. Agnieszka Kawecka, UE Kraków)

12.50 – 13.10 – Opakowania dla materiałów niebezpiecznych w świetle przepisów międzynarodowych (mgr inż. Andrzej Milewski, COBRO – Instytut Badawczy Opakowań)

13.10 – 13.30 – Zasady zabezpieczania ładunków w transporcie drogowym (dr inż. Dariusz Starkowski, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Pile)

13.30 – 13.50 – Bezpieczeństwo ładunków w łańcuchu dostaw – studium przypadków (mgr inż. Dariusz Pyś, COBRO – Instytut Badawczy Opakowań)

13.50 – 14.30 – Lunch

III. Sesja referatowa. Doskonalenie łańcucha dostaw

14.30 – 14.50 – Technologie informatyczne w integracji i doskonaleniu łańcucha logistycznego z wykorzystaniem znakowania opakowań (mgr Anna Kosmacz-Chodorowska, Instytut Logistyki i Magazynowania)

14.50 – 15.10 – Znaczenie ekoprojektowania w doskonaleniu łańcucha dostaw (dr inż. Joanna Witczak, UE Poznań)

15.10 – 15.30 – Rola modularyzacji opakowań w koncepcji fizycznego Internetu (mgr Piotr Hachuła, Instytut Logistyki i Magazynowania)

15.30 – 15.50 – Kształcenie w zakresie logistyki jako odpowiedź na zapotrzebowanie rynku (dr Leszek Reszka, Uniwersytet Gdański)

15.50 – 16.10 – Palety drewniane – znane opakowanie, nowe wyzwania (mgr Paweł Wojciechowski, PKN EPAL)

16.10 – 17.00 – Sesja plenarna (dyskusja)

17.00 – 18.45 – Ceremonia zamknięcia Kongresu. Wręczenie nominacji do tytułów: „Zasłużony dla Przemysłu Opakowań” i „Firma Zasłużona dla Przemysłu Opakowań”. Wręczenie nagród laureatom Konkursu PakStar i Student PakStar

19.00 – 22.00 – Wieczór (gala) z okazji jubileuszu XXX edycji targów TAROPAK oraz III Kongresu Przemysłu Opakowań

 

POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 

ZOBACZ TAKŻE:

>>> FOLDER

[ Wstecz ]
Chętnie odpowiemy na Twoje pytania.
Napisz do nas.
contact