PROGRAM KONGRESU

PROGRAM

IV Kongresu Przemysłu Opakowań

9:00 – 10:00        Rejestracja uczestników

10:00 – 10:30     Sesja inauguracyjna

Okolicznościowe wystąpienia przedstawicieli patronów honorowych,, gospodarza i                                     organizatora Kongresu

10:30 – 13:00     I Sesja referatowa

Przemysł opakowań w gospodarce o obiegu zamkniętym
(prof. dr hab. inż. Artur Bartkowiak – dyrektor Centrum Bioimmobilizacji i          Innowacyjnych Materiałów Opakowaniowych, Zachodniopomorski Uniwersytet    Technologiczny w Szczecinie)

Opakowanie z tektury falistej w gospodarce cyrkularnej
(Janusz Turski - Dyrektor Generalny Stowarzyszenie Papierników Polskich)

Czy jednorazowe opakowania z tworzyw sztucznych rzeczywiście stanowią przeszkodę na  drodze do Gospodarki Obiegu Zamkniętego
(Robert Szyman – dyrektor generalny, Polski Związek Przetwórców Tworzyw Sztucznych)

Jak projektować aby recyklingować
(Marta Krawczyk, Organizacja Idzysku Opakowań REKOPOL)

Inżynieria odpowiedzialności w zakresie biotworzyw jako materiału opakowaniowego
(prof. dr hab. inż. Marek Kowalczuk – Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN)

Opakowania wielomateriałowe w myśl koncepcji GOZ
(Konrad Nowakowski – prezes Polskiej Izby Odzysku i Recyklingu Opakowań, kierownik            Zakładu Ekologii Opakowań COBRO – Instytutu Badawczego Opakowań)

Eko-projektowanie opakowań
(Joanna Witczak – Katedra Towaroznawstwa i Ekologii Produktów Przemysłowych,                      Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)

Aspekty środowiskowe w projektowaniu opakowań – znaczenie metody LCA
(mgr Grzegorz Ganczewski - COBRO – Instytut Badawczy Opakowań)

Opakowania z folii celulozowych w gospodarce o obiegu zamkniętym
(Andrzej Kornacki - FUTAMURA)

Rola producenta tworzyw sztucznych w dostosowywaniu opakowań do wymagań       gospodarki o obiegu zamknietym – na przykładzie firmy DOW Du Pont
(Przemek Olszyński – DOW Du Pont)

Realne metody zmiany projektowania opakowań dla przemysłu spożywczego w świetle GOZ
(dr Krzysztof Garman, dr Elżbieta Świątek – Circular Packaging Design Sp. z o.o.

Przerwa kawowa – w trakcie sesji

13:00 – 15:00     II Sesja referatowa

Rozszerzona odpowiedzialność producenta, a oczekiwania konsumentów
(Agata Szczotka-Sarna - Doradca ds. CSR i Edukacji Ekologicznej, INTERSEROH)

Wykorzystanie metody Design of Experiment do projektowania opakowań z tektury, jak sposób optymalizacji zużycia materiału
(dr inż. Agnieszka Cholewa-Wójcik - Katedra Opakowalnictwa Towarów Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)

Ekomarketing przez opakowania – przykłady dobrych praktyk produkcyjnych
(mgr Joanna Kuzincow - COBRO – Instytut Badawczy Opakowań)

Co wnoszą etykiety do gospodarki w obiegu zamkniętym
(Agata Ruszkowska, prof. Halina Podsiadło - Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii          Produkcji, Instytut Mechaniki i Poligrafii)

Etykietowanie środowiskowe w gospodarce o obiegu zamkniętym
(dr inż. Magdalena Wojnarowska – Katedra Technologii i Ekologii Wyrobów, Uniwersytet          Ekonomiczny w Krakowie)

Foliówki a Gospodarka o Obiegu Zamkniętym
(mgr inż. Klaudia Młoda-Brylewska, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)

Zrównoważone opakowania i ich postrzeganie przez młodych konsumentów
(mgr inż. Natalia Kozik, Katedra Opakowalnictwa Towarów, Wydział Towaroznawstwa i              Zarządzania Produktem, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)

Farby rozpuszczalnikowe fleksograficzne i dodatki do nich stosowane dla nadruków na materiałach opakowaniowych w świetle gospodarki w obiegu zamkniętym
(mgr inż. Malgorzata Zakrzewska – Huber Group Polska)

GOZ – europejska wizja kontra polskie realia
(Krzysztof Hornicki – Dyrektor Działu Doradztwa Środowiskowego, Interseroh)

Rosnące wymagania wobec opakowań żywności a możliwości odzysku i ponownego  zagospodarowania materiałów użytych do ich produkcji
(Michał Malka – Drukpol.Flexo, prof. Halina Podsiadło – Politechnika Warszawska)

Tworzywa biodegradowalne i biokompostowalne – jedno z rozwiązań problemu zaśmiecania

Lunch – w trakcie sesji

15:00 – 16:30     III Sesja referatowa

Prawne, technologiczne, edukacyjne i kulturowe sposoby ograniczania konsumpcji opakowań
(dr hab. Jacek Schindler - Uniwersytet Wrocławski)

W poszukiwaniu równowagi pomiędzy używaniem coraz bardziej wymyślnych opakowań, a  możliwością odzysku wykorzystanych do ich produkcji surowców
(prof. Halina Podsiadło - Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Produkcji, Instytut            Mechaniki i Poligrafii)

Rola jednostek badawczych w transformacji przemysłu opakowań do modelu GOZ, na  przykładzie COBRO– Instytutu Badawczego Opakowań
(mgr Edyta Walecka-Gielniak - COBRO – Instytut Badawczy Opakowań)

Współdziałanie strefy nauki i gospodarki w procesie transformacji przemysłu opakowań w    kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym
(Jaśmina Solecka – Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Natureef)

Rola użytkowników opakowań we wdrażaniu rozwiązań z zakresu gospodarki w obiegu  zamkniętym
(dr inż. Agnieszka Kawecka – Katedra Opakowalnictwa Towarów Uniwersytet Ekonomiczny w        Krakowie)

Czy w Gospodarce o Obiegu Zamkniętym będzie miejsce dla nano(bio)kompozytów opakowaniowych?
(prof. dr hab. Zenon Foltynowicz – Katedra Towaroznawstwa i Ekologii Produktów       Przemysłowych, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)

Spójność czy rozbieżność z gospodarką w obiegu zamkniętym innowacyjnych rozwiązań w  poligrafii dedykowanych opakowaniom
(Karol Główka – HP Inc Polska Sp. z o.o.; prof. Halina Podsiadło - Politechnika Warszawska,      Wydział Inżynierii Produkcji, Instytut Mechaniki i Poligrafii)

Tworzywa biodegradowalne i biokompostowalne-jedno z rozwiązań problemu zaśmiecania ziemi
(dr Stanisław Haftka – BIO-FED, mgr inż. Dariusz Obarek – KD Feddersen CEE GmbH).

Przerwa kawowa – w trakcie sesji

16:30 – 18:00     Sesja dyskusyjna

Wymiana doświadczeń, Konfrontacja opinii. Propozycje działań do podjęcia przez                        organizacje, instytucje i przedsiębiorstwa zaangażowane w proces transformacji przemysłu opakowań.

Prezentacja Partnerów Wspierających organizację Kongresu.

18:00            Ceremonia zamknięcia obrad

Organizator zastrzega możliwość zmian w programie. W uzgodnieniu z autorami, niektóre referaty zostaną zaprezentowane wyłącznie w monografii

 

[ Wstecz ]
Patronat Medialny

Chętnie odpowiemy na Twoje pytania.
Napisz do nas.
contact