IV Kongres Przemysłu Opakowań

Czwarta edycja Kongresu Przemysłu Opakowań odbędzie się w dniu 2 października, podczas targów TAROPAK.

W tym roku tematem Kongresu będzie Transformacja przemysłu opakowań w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym.

Gospodarka w obiegu zamkniętym (GOZ) to najbardziej aktualny dzisiaj i w najbliższych latach temat inspirujący do działalności na rzecz oszczędzania nieodnawialnych zasobów wykorzystywanych w gospodarce.
Osoby zainteresowane udziałem w Kongresie prosimy o wypełnienie poniższego formularza i przesłanie skanu na adres biuro@pio.org.pl

button_formularz.jpg

W odpowiedzi na zainteresowanie projektantów, producentów i użytkowników opakowań oraz szeroko rozumianej sfery odzysku i recyklingu opakowań, wiodącym tematem tegorocznego Kongresu Przemysłu Opakowań będzie problematyka gospodarki opakowaniami od projektowania poprzez wytwarzanie, wykorzystanie oraz zagospodarowanie opakowań po ich wykorzystaniu(wyniki konsultacji).
Temat ten „wpisuje się” w Wielki Projekt będący równie wielkim wyzwaniem jakim jest Gospodarka w Obiegu Zamkniętym (GOZ). To niezwykle aktualne zagadnienie, interesujące praktycznie cały cywilizowany świat. Zaś w odniesieniu do naszego regionu, jaki stanowi Europa podjęte zostały pierwsze decyzje służące realizacji tego „projektu”.
W miesiącach styczeń-luty 2018 Komisja Europejska poświęciła Gospodarce w Obiegu Zamkniętym wiele uwagi, formułując strategię postępowania. Jednym z elementów tej strategii jest przyjęcie przez KE pierwszej w historii ogólnoeuropejskiej strategii dla tworzyw sztucznych, bowiem surowce te są jednym z filarów planu (projektu) Gospodarki w Obiegu Zamkniętym. Również Rząd Polski, w ślad za działaniami Komisji Europejskiej, przyjął projekt dokumentu „Mapa drogowa transformacji gospodarki w kierunku Gospodarki w Obiegu Zamkniętym”. Wiodącym jest Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii.
Opakowania, ich powszechność, rola i znaczenie dla gospodarki i społeczeństwa, a zatem i problem zagospodarowania odpadów opakowaniowych, powodują, iż trudno przecenić udział tego segmentu gospodarki w procesie transformacji w kierunku Gospodarki w Obiegu Zamkniętym. Stąd tematyka IV Kongresu Przemysłu Opakowań organizowanego przez Polską Izbę Opakowań.
Kongresowe audytorium stanowić będą: projektanci, producenci opakowań oraz materiałów opakowaniowych. Szeroko rozumiani użytkownicy, których udział i rolę w zagospodarowaniu opakowań po ich wykorzystaniu trudno przecenić (selekcja, zbiórka opakowań). Znaczący udział w obradach Kongresu mieć będą realizatorzy systemu i procesów zbiórki, odzysku, recyklingu i innych form działalności na rzecz przywracania do wykorzystania zasobów zużytych do produkcji opakowań. Bo w tym tkwi sens i filozofia Gospodarki w Obiegu Zamkniętym.

PROGRAM

IV Kongresu Przemysłu Opakowań

 

 

9:00 – 10:00        Rejestracja uczestników

10:00 – 10:30     Sesja inauguracyjna

Okolicznościowe wystąpienia przedstawicieli patronów honorowych,, gospodarza i                                     organizatora Kongresu

 

10:30 – 13:00     I Sesja referatowa

 

Przemysł opakowań w gospodarce o obiegu zamkniętym

(prof. dr hab. inż. Artur Bartkowiak – dyrektor Centrum Bioimmobilizacji i          Innowacyjnych Materiałów Opakowaniowych, Zachodniopomorski Uniwersytet    Technologiczny w Szczecinie)

Opakowanie z tektury falistej w gospodarce cyrkularnej

(Janusz Turski - Dyrektor Generalny Stowarzyszenie Papierników Polskich)

Czy jednorazowe opakowania z tworzyw sztucznych rzeczywiście stanowią przeszkodę na                     drodze do Gospodarki Obiegu Zamkniętego

(Robert Szyman – dyrektor generalny, Polski Związek Przetwórców Tworzyw Sztucznych)

Jak projektować aby recyklingować

(Marta Krawczyk, Organizacja Idzysku Opakowań REKOPOL)

Inżynieria odpowiedzialności w zakresie biotworzyw jako materiału opakowaniowego

(prof. dr hab. inż. Marek Kowalczuk – Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN)

Opakowania wielomateriałowe w myśl koncepcji GOZ

(Konrad Nowakowski – prezes Polskiej Izby Odzysku i Recyklingu Opakowań, kierownik            Zakładu Ekologii Opakowań COBRO – Instytutu Badawczego Opakowań)

Eko-projektowanie opakowań

(Joanna Witczak – Katedra Towaroznawstwa i Ekologii Produktów Przemysłowych,                      Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)

Aspekty środowiskowe w projektowaniu opakowań – znaczenie metody LCA

(mgr Grzegorz Ganczewski - COBRO – Instytut Badawczy Opakowań)

Opakowania z folii celulozowych w gospodarce o obiegu zamkniętym

(Andrzej Kornacki - FUTAMURA)

Rola producenta tworzyw sztucznych w dostosowywaniu opakowań do wymagań       gospodarki o obiegu zamknietym – na przykładzie firmy DOW Du Pont

(Przemek Olszyński – DOW Du Pont)

Realne metody zmiany projektowania opakowań dla przemysłu spożywczego w świetle         GOZ

(dr Krzysztof Garman, dr Elżbieta Świątek – Circular Packaging Design Sp. z o.o.

 

Przerwa kawowa – w trakcie sesji

 

 

13:00 – 15:00     II Sesja referatowa

Rozszerzona odpowiedzialność producenta, a oczekiwania konsumentów

(Agata Szczotka-Sarna - Doradca ds. CSR i Edukacji Ekologicznej, INTERSEROH)

Wykorzystanie metody Design of Experiment do projektowania opakowań z tektury, jako             sposób optymalizacji zużycia materiału

(dr inż. Agnieszka Cholewa-Wójcik - Katedra Opakowalnictwa Towarów Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)

Ekomarketing przez opakowania – przykłady dobrych praktyk produkcyjnych

(mgr Joanna Kuzincow - COBRO – Instytut Badawczy Opakowań)

Co wnoszą etykiety do gospodarki w obiegu zamkniętym

(Agata Ruszkowska, prof. Halina Podsiadło - Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii          Produkcji, Instytut Mechaniki i Poligrafii)

Etykietowanie środowiskowe w gospodarce o obiegu zamkniętym

(dr inż. Magdalena Wojnarowska – Katedra Technologii i Ekologii Wyrobów, Uniwersytet          Ekonomiczny w Krakowie)

Foliówki a Gospodarka o Obiegu Zamkniętym

(mgr inż. Klaudia Młoda-Brylewska, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)

Zrównoważone opakowania i ich postrzeganie przez młodych konsumentów

(mgr inż. Natalia Kozik, Katedra Opakowalnictwa Towarów, Wydział Towaroznawstwa i              Zarządzania Produktem, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)

Farby rozpuszczalnikowe fleksograficzne i dodatki do nich stosowane dla nadruków na                   materiałach opakowaniowych w świetle gospodarki w obiegu zamkniętym

(mgr inż. Malgorzata Zakrzewska – Huber Group Polska)

GOZ – europejska wizja kontra polskie realia

(Krzysztof Hornicki – Dyrektor Działu Doradztwa Środowiskowego, Interseroh)

Rosnące wymagania wobec opakowań żywności a możliwości odzysku i ponownego                                         zagospodarowania materiałów użytych do ich produkcji

(Michał Malka – Drukpol.Flexo, prof. Halina Podsiadło – Politechnika Warszawska)

Tworzywa biodegradowalne i biokompostowalne – jedno z rozwiązań problemu zaśmiecania

 

Lunch – w trakcie sesji

 

15:00 – 16:30     III Sesja referatowa

 

Prawne, technologiczne, edukacyjne i kulturowe sposoby ograniczania konsumpcji                           opakowań

(dr hab. Jacek Schindler - Uniwersytet Wrocławski)

W poszukiwaniu równowagi pomiędzy używaniem coraz bardziej wymyślnych opakowań, a                         możliwością odzysku wykorzystanych do ich produkcji surowców

(prof. Halina Podsiadło - Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Produkcji, Instytut            Mechaniki i Poligrafii)

Rola jednostek badawczych w transformacji przemysłu opakowań do modelu GOZ, na                     przykładzie COBRO– Instytutu Badawczego Opakowań

(mgr Edyta Walecka-Gielniak - COBRO – Instytut Badawczy Opakowań)

Współdziałanie strefy nauki i gospodarki w procesie transformacji przemysłu opakowań w            kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym

(Jaśmina Solecka – Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Natureef)

Rola użytkowników opakowań we wdrażaniu rozwiązań z zakresu gospodarki w obiegu                   zamkniętym

(dr inż. Agnieszka Kawecka – Katedra Opakowalnictwa Towarów Uniwersytet Ekonomiczny w        Krakowie)

Czy w Gospodarce o Obiegu Zamkniętym będzie miejsce dla nano(bio)kompozytów                opakowaniowych?

(prof. dr hab. Zenon Foltynowicz – Katedra Towaroznawstwa i Ekologii Produktów       Przemysłowych, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)

Spójność czy rozbieżność z gospodarką w obiegu zamkniętym innowacyjnych rozwiązań w             poligrafii dedykowanych opakowaniom

(Karol Główka – HP Inc Polska Sp. z o.o.; prof. Halina Podsiadło - Politechnika Warszawska,      Wydział Inżynierii Produkcji, Instytut Mechaniki i Poligrafii)

Tworzywa biodegradowalne i biokompostowalne-jedno z rozwiązań problemu zaśmiecania                         ziemi

(dr Stanisław Haftka – BIO-FED, mgr inż. Dariusz Obarek – KD Feddersen CEE GmbH).

Przerwa kawowa – w trakcie sesji

 

16:30 – 18:00     Sesja dyskusyjna

Wymiana doświadczeń, Konfrontacja opinii. Propozycje działań do podjęcia przez                                        organizacje, instytucje i przedsiębiorstwa zaangażowane w proces transformacji                                           przemysłu opakowań.

Prezentacja Partnerów Wspierających organizację Kongresu.

 

18:00                     Ceremonia zamknięcia obrad

Organizator zastrzega możliwość zmian w programie. W uzgodnieniu z autorami, niektóre referaty zostaną zaprezentowane wyłącznie w monografii

Wstecz

Chętnie odpowiemy na Twoje pytania.
Napisz do nas.
contact